Sản phẩm

bộ %

bột hot chocolate davinci

295.000đ
bộ %

Bột nền pha chế Davinci

373.000đ
bộ %

Bột plan đào dou xian 1kg

165.000đ
bộ %

Bột plan trứng gà dou xian 1kg

165.000đ
bộ %

Bột plan dâu dou xian 1kg

165.000đ
bộ %

Bột milk foam phô mai Luave

116.000đ
bộ %

Bột milk foam phô mai Ciel/1kg

180.000đ
bộ %

bột frappe luave/1kg

126.000đ
bộ %

Bột matcha Ciel/500g

380.000đ
bộ %

Bột chocolate Puratos/1kg

215.000đ
bộ %

bột plan trứng mira 1kg

200.000đ
bộ %

bột plan khoai môn dou xian 1kg

145.000đ
bộ %

bột plan dou xian 1kg

145.000đ
bộ %

bột plan dưa gang dou xian 1kg

145.000đ
bộ %

bột plan socola dou xian 1kg

145.000đ
bộ %

bột plan sữa dou xian 1kg

145.000đ
bộ %

bột plan socola mira 1kg

190.000đ
bộ %

bột plan dâu mira 1kg

190.000đ
bộ %

bột plan khoai môn mira 1kg

190.000đ
bộ %

bột chuối power pomona hàn quốc

350.000đ