Sản phẩm

bộ %

Pudding Phô Mai Dans 500g

90.000đ
bộ %

Bột Plan Socola Douxian 1kg

165.000đ
bộ %

Bột Plan Dưa Gang Douxian 1kg

165.000đ
bộ %

Bột Plan Matcha Douxian 1kg

165.000đ
bộ %

Bột Plan Đào Douxian 1kg

165.000đ
bộ %

Bột Plan Trứng Gà Douxian 1kg

165.000đ
bộ %

Bột Plan Khoai Môn Douxian 1kg

165.000đ
bộ %

Bột Plan Dâu Douxian 1kg

165.000đ
bộ %

Bột Pudding Dưa Gang Mole 1kg

195.000đ
bộ %

Bột Flan/ Pudding Mole khoai môn

210.000đ
bộ %

Bột Pudding Phô Mai Mole 1kg

210.000đ
bộ %

Bột Pudding Socola Mole 1kg

200.000đ
bộ %

Bột Pudding Trứng Gà Mole 1kg

210.000đ
bộ %

Plan Khoai Môn Mira 1kg

198.000đ
bộ %

Plan Trứng Mira 1kg

200.000đ
bộ %

Plan Socola Mira 1kg

198.000đ