Sản phẩm

bộ %

Sốt Caramel Davinci

Liên hệ
bộ %

Siro Hoàng Kim Đuờng Đen Douxian 2.5Kg

120.000đ
bộ %

Siro Đường Caramel Top Life 2.5kg

210.000đ
bộ %

Sốt Đường Đen Eurodeli 2.5kg

250.000đ
bộ %

Siro Đường Đen Mola 1.5Kg

90.000đ
bộ %

Sốt Socola Davinci

Liên hệ
bộ %

Topping Socola Golden Farm 630g

65.000đ
bộ %

Topping Trà Xanh Golden Farm 630g

76.000đ
bộ %

Hershey Socola 680G

80.000đ
bộ %

Hershey's Caramel 623G

95.000đ
bộ %

Hershey's Socola 1.36Kg

145.000đ