Sản phẩm

bộ %

trà túi lọc hương đào dilmah

40.000đ
bộ %

trà hoa mộc hoa cúc savo

65.000đ
bộ %

trà thảo mộc refreshing tea savo

65.000đ
bộ %

trà thảo mộc warming tea savo

65.000đ
bộ %

trà thảo mộc loving tea savo

65.000đ
bộ %

trà thảo mộc cooling tea savo

65.000đ
bộ %

Trà túi lọc hương đào Dans/200g

25.000đ
bộ %

Trà hoa hibicus khô

55.000đ
bộ %

Trà hoa đậu biếc

80.000đ
bộ %

Hồng trà số 9 Hàng Huy 500g

60.000đ
bộ %

Trà đen Lộc Phát 1kg

160.000đ
bộ %

Lục trà Lộc Phát 1kg

160.000đ
bộ %

Hồng trà đặc biệt King 1kg

120.000đ
bộ %

Trà lài Xuân Thịnh 1kg

150.000đ
bộ %

Trà olong King 1kg

160.000đ
bộ %

Lục trà số 8 Hàng Huy 500g

75.000đ
bộ %

Lục trà Easylife 1kg

140.000đ
bộ %

Hồng trà Easylife 1kg

120.000đ
bộ %

Trà đen Phúc Long 500g

125.000đ
bộ %

Trà sen nồng nàn Savo 500g

65.000đ