Sản phẩm

bộ %

Trà đào hòa tan Cozy

31.000đ
bộ %

Trà Túi Lọc Hương Đào - Cozy

33.600đ
bộ %

Trà lipton nhãn vàng 100 gói

84.000đ
bộ %

Trà đen Phúc Long 500g

120.000đ
bộ %

Lục trà Lộc Phát 1kg

155.000đ
bộ %

Trà đen Lộc Phát 1kg

155.000đ
bộ %

Trà túi lọc hương đào Dans/200g

40.000đ
bộ %

trà túi lọc hương đào dilmah

42.000đ
bộ %

trà hoa mộc hoa cúc savo

65.000đ
bộ %

trà thảo mộc refreshing tea savo

65.000đ
bộ %

trà thảo mộc warming tea savo

65.000đ
bộ %

trà thảo mộc loving tea savo

65.000đ
bộ %

trà thảo mộc cooling tea savo

65.000đ
bộ %

Trà hoa hibicus khô

55.000đ
bộ %

Trà hoa đậu biếc

80.000đ
bộ %

Hồng trà số 9 Hàng Huy 500g

60.000đ
bộ %

Hồng trà đặc biệt King 1kg

120.000đ
bộ %

Trà lài Xuân Thịnh 1kg

150.000đ
bộ %

Trà olong King 1kg

160.000đ
bộ %

Lục trà số 8 Hàng Huy 500g

75.000đ