Sản phẩm

bộ %

Trân châu đường đen

88.000đ
bộ %

trân châu 3q caramel Sea Jelly

65.000đ
bộ %

Trân châu trắng Hàng Huy 3kg

82.000đ
bộ %

Trân châu 3Q caramel Euro Deli

155.000đ
bộ %

Trân châu 3Q nguyên vị Euro Deli

145.000đ
bộ %

Trân châu 3Q nguyên vị Sky

135.000đ
bộ %

Trân châu 3Q Sea Jelly

75.000đ
bộ %

Trân châu Gia Uy hương cà phê

50.000đ
bộ %

Trân châu đường đen Tobee 3kg

75.000đ
bộ %

Trân châu caramel đài loan

155.000đ
bộ %

Trân châu hoàng kim Đài Loan

155.000đ
bộ %

Trân châu hoàng kim đường đen

60.000đ