Sản phẩm

bộ %

Trân châu hoàng kim Đài Loan

155.000đ
bộ %

Trân châu caramel đài loan

155.000đ
bộ %

Trân châu hoàng kim đường đen

60.000đ
bộ %

Trân châu đường đen

60.000đ
bộ %

Trân châu 3Q caramel Euro Deli

155.000đ
bộ %

Trân châu 3Q nguyên vị Euro Deli

145.000đ
bộ %

Trân châu hương cà phê

60.000đ
bộ %

Trân châu Gia Uy hương cà phê

50.000đ
bộ %

Trân châu hoàng kim

70.000đ
bộ %

Trân châu 3Q nguyên vị Wings

135.000đ
bộ %

Trân châu 3Q

80.000đ
bộ %

Trân châu hương vải

70.000đ