Sản phẩm

bộ %

3Q Phô Mai Hùng Chương 2Kg

145.000đ
bộ %

3Q Olong Hiệu Kobe 2Kg

80.000đ
bộ %

Trân châu 3Q Sea Jelly Trắng 2Kg

60.000đ
bộ %

Trân châu 3Q Sea Jelly Đen 2kg

65.000đ
bộ %

Trân Châu 3Q Bibi Đen 2kg

60.000đ
bộ %

Trân Châu 3Q Bibi Trắng 2kg

58.000đ
bộ %

Trân Châu 3Q Eurodeli Trắng 2kg

145.000đ
bộ %

3Q Sea Thượng Hàng - Hoàng Kim 2KG

65.000đ
bộ %

Trân châu 3Q caramel Euro Deli

150.000đ