Sản phẩm

bộ %

Siro Mãng Cầu Hestima 750ml

160.000đ
bộ %

Siro Măng Cụt Hestima 750ml

160.000đ
bộ %

Nước Cốt Ổi Lafresh 650ml

68.000đ
bộ %

Nước Cốt Thơm Lafresh 650ML

62.000đ
bộ %

Siro Đào Chang Thai 1Lit

60.000đ
bộ %

Nước Đào Douxian 2.5Kg

120.000đ
bộ %

Nước Vải Douxian 2.5Kg

120.000đ
bộ %

Nước Dâu Douxian 2.5Kg

120.000đ
bộ %

Syrup Bạc Hà Trắng Monin 700ml

220.000đ
bộ %

Syrup Menthe Verte Monin 700ml

220.000đ
bộ %

Syrup Monin Dưa Leo (Cucumber) 700ml

220.000đ
bộ %

Syrup Caramel Monin 700ml

220.000đ
bộ %

Syrup Passion fruit Monin 700ml

220.000đ
bộ %

Syrup Blue Curacao Monin 700ml

220.000đ
bộ %

Syrup Abricot Monin 700ml

220.000đ
bộ %

Syrup Asian Lemongrass Monin 700ml

220.000đ
bộ %

Syrup Mojito Mint Monin 700ml

220.000đ
bộ %

Syrup Green Apple Monin 700ml

220.000đ
bộ %

Syrup Monin Việt Quất

220.000đ
bộ %

Syrup Peach Monin 700ml

220.000đ