Sản phẩm

bộ %

Hạt 3D Hương Xoài Douxian (nhỏ) 2.5kg

60.000đ
bộ %

Hạt 3D Hương Dâu Douxian 2.5kg

60.000đ
bộ %

Rau Câu Hình Cá 4 Màu Douxian 2.5kg

60.000đ
bộ %

Hạt 3D Hương Matcha Douxian 2.5kg

60.000đ
bộ %

Hạt Trái Cây 3D Douxian 2.5kg

60.000đ
bộ %

Thạch Dừa Táo Xanh Douxian 2.5kg

60.000đ
bộ %

Thạch Dừa Dâu Douxian 2.5kg

60.000đ
bộ %

Thạch Dừa Vải Douxian 2.5kg

60.000đ
bộ %

Thạch Dừa Đào Douxian 2.5kg

60.000đ
bộ %

Hạt Agar Đường Nâu Chuan Dai 3.2Kg

Liên hệ
bộ %

Trân Châu Thuỷ Tinh Dưa Lưới Đài Loan 3.2Kg

Liên hệ
bộ %

Trân Châu Thuỷ Tinh Kiwi Đài Loan 3.2Kg

Liên hệ
bộ %

Trân Châu Thuỷ Tinh Yourt Đài Loan 3.2Kg

Liên hệ
bộ %

Trân Châu Thuỷ Tinh Dâu Đài Loan 3.2Kg

Liên hệ
bộ %

Trân Châu Thuỷ Tinh Việt Quất Đài Loan 3.2Kg

Liên hệ
bộ %

Trân Châu Thuỷ Tinh Việt Quất Hùng Chương 3.2Kg

Liên hệ
bộ %

Trân Châu Thuỷ Tinh Dâu Hùng Chương 3.2Kg

Liên hệ
bộ %

Thạch Cà Phê Hùng Chương 2.2Kg

Liên hệ
bộ %

Thạch Trái Cây Hùng Chương 2.2kg

Liên hệ
bộ %

Thạch Socola Trắng Hùng Chương 2.2kg

115.000đ