Sản phẩm

bộ %

Ống hút đen phi 6,8,12

24.000đ
bộ %

Bình xịt cream Whipper 1 lit

810.000đ
bộ %

Bình xịt cream Whipper 0,5lit

670.000đ
bộ %

Ống hút giấy

19.000đ
bộ %

kẹp vắt chanh

180.000đ
bộ %

ca đánh sữa 350ml

89.000đ
bộ %

ca đánh sữa 600ml

99.000đ
bộ %

chặn đá inox ngắn

55.000đ
bộ %

chặn đá inox dài

65.000đ
bộ %

chày dầm đen nhỏ

45.000đ
bộ %

chày dầm đen lớn

75.000đ
bộ %

kéo cắt răng cưa trang trí

198.000đ
bộ %

Ống hút trong

29.000đ
bộ %

Bịch chữ T

59.000đ
bộ %

Bịch đựng 1 ly

59.000đ
bộ %

Bịch đựng 2 ly

59.000đ
bộ %

Ray lược hạt nhọn inox

55.000đ
bộ %

Ga Mosa

85.000đ
bộ %

Máy đánh trứng Philip

180.000đ
bộ %

Máy đánh trứng bluestone

680.000đ