Sản phẩm

bộ %

Sinh Tố Mãng Cầu Lafresh 650ml

70.000đ
bộ %

Mứt Mãng Cầu Lafresh 1Kg

140.000đ
bộ %

Sinh tố mãng cầu Osterberg

125.000đ
bộ %

Mứt vải & hoa hồng Chunky 1Kg

182.000đ
bộ %

Sinh Tố Tầm Bóp Lafresh 650ml

82.000đ
bộ %

Sinh Tố Dâu Tằm Lafresh 650ml

64.000đ
bộ %

Mixer puree Phúc bồn tử 1L

495.000đ
bộ %

Mixer cherry

450.000đ
bộ %

Mixer Việt quất

450.000đ
bộ %

Mixer kiwi

450.000đ
bộ %

Mixer đào

450.000đ
bộ %

Mixer chuối

450.000đ
bộ %

Mixer xoài

450.000đ
bộ %

Mixer trái cây rừng hỗn hợp

450.000đ
bộ %

Sinh Tố Chanh Dây Berrino 1L

89.000đ
bộ %

Sinh Tố Cam Nha Đam Osterberg 1lit

123.000đ
bộ %

Sinh Tố Cam Xoài Osterberg 1 lit

113.000đ
bộ %

Sinh Tố Mơ & Anh Đào Osterberg 1lit

140.000đ
bộ %

Sinh Tố Táo Xanh Osterberg 1 lit

117.000đ
bộ %

Sinh Tố Xoài Osterberg 1 lit

127.000đ