Sản phẩm

bộ %

trà túi lọc hương đào dilmah

42.000đ
bộ %

Trà Túi Lọc Hương Táo (Apple) - Dilmah

40.000đ
bộ %

Trà Túi Lọc Hương Mâm Xôi (Raspberry) - Dilmah

40.000đ
bộ %

Trà Túi Lọc Hương Bạc Hà (Mint) - Dilmah

40.000đ
bộ %

Trà Túi Lọc Hương Bá Tước (Earl Grey) - Dilmah

40.000đ