Sản phẩm

bộ %

Trà đen Phúc Long 500g

120.000đ
bộ %

Lục trà Lộc Phát 1kg

155.000đ
bộ %

Trà đen Lộc Phát 1kg

155.000đ
bộ %

Trà túi lọc hương đào Dans/200g

40.000đ
bộ %

Hồng trà số 9 Hàng Huy 500g

60.000đ
bộ %

Hồng trà đặc biệt King 1kg

120.000đ
bộ %

Trà lài Xuân Thịnh 1kg

150.000đ
bộ %

Trà olong King 1kg

160.000đ
bộ %

Lục trà số 8 Hàng Huy 500g

75.000đ
bộ %

Lục trà Easylife 1kg

140.000đ
bộ %

Hồng trà Easylife 1kg

120.000đ
bộ %

Trà đen Hoa trân số 9

55.000đ
bộ %

Trà xanh lài Wao 500g

98.000đ
bộ %

Trà đen nguyên lá Wao 500g

89.000đ
bộ %

Hồng trà Tam Mã 500g

50.000đ
bộ %

Trà lài 1 - tea 500g

80.000đ
bộ %

Trà olong 1 - tea 1kg

220.000đ
bộ %

Hồng trà 1 - tea 500g

60.000đ
bộ %

Trà hương lài Đại Việt

15.000đ
bộ %

Trà hương sâm dứa Đại Việt

15.000đ