Sản phẩm

bộ %

Muỗng trắng dùng 1 lần 100 cái

14.000đ
bộ %

Muỗng khuấy inox

25.000đ
bộ %

Shaker nhựa 350ml

65.000đ
bộ %

Bình lắc nhựa 700ml

85.000đ
bộ %

Bình lắc inox 750ml

95.000đ
bộ %

Bình lắc inox 550 ml

85.000đ
bộ %

Cà phê typical body hạt

159.000đ
bộ %

ca đong 100ml Việt Nam

29.000đ
bộ %

Bút vẽ cà phê

35.000đ
bộ %

Sữa rich's gold label

57.000đ