Sản phẩm

bộ %

Syrup Monin Mơ – 70cl

195.000đ
bộ %

Syrup Kiwi Monin

195.000đ
bộ %

Syrup Monin Táo Xanh – 70cl

195.000đ
bộ %

Syrup Monin Chanh Leo

195.000đ
bộ %

Syrup Rose Monin

195.000đ
bộ %

Syrup Monin Sả (Lemongrass) – 70cl

195.000đ
bộ %

Syrup Monin bưởi hồng

195.000đ
bộ %

Syrup đào Monin

195.000đ
bộ %

Trà hoa hibicus khô

55.000đ
bộ %

Trà hoa đậu biếc

80.000đ
bộ %

Hồng trà số 9 Hàng Huy 500g

60.000đ
bộ %

Trà đen Lộc Phát 1kg

160.000đ
bộ %

Lục trà Lộc Phát 1kg

160.000đ
bộ %

Hồng trà đặc biệt King 1kg

120.000đ
bộ %

Trà lài Xuân Thịnh 1kg

150.000đ
bộ %

Trà olong King 1kg

160.000đ
bộ %

Lục trà số 8 Hàng Huy 500g

75.000đ
bộ %

Lục trà Easylife 1kg

140.000đ
bộ %

Hồng trà Easylife 1kg

120.000đ
bộ %

Trà đen Phúc Long 500g

125.000đ