Sản phẩm

bộ %

Trà sen nồng nàn Savo 500g

65.000đ
bộ %

Trà đen Hoa trân số 9

55.000đ
bộ %

Trà xanh lài Wao 500g

98.000đ
bộ %

Trà đen nguyên lá Wao 500g

89.000đ
bộ %

Hồng trà Tam Mã 500g

50.000đ
bộ %

Trà lài 1 - tea 500g

80.000đ
bộ %

Trà olong 1 - tea 1kg

220.000đ
bộ %

Hồng trà 1 - tea 500g

60.000đ
bộ %

Trà hương lài Đại Việt

15.000đ
bộ %

Trà hương sâm dứa Đại Việt

15.000đ
bộ %

Trà thái xanh

55.000đ
bộ %

Trà thái đỏ

55.000đ
bộ %

Hồng trà túi lọc Tân Nam Bắc

35.000đ
bộ %

Trà đào túi lọc Tân Nam Bắc

35.000đ
bộ %

Trà chanh hòa tan Savo

27.000đ
bộ %

Trà đào hòa tan Savo

27.000đ
bộ %

Trà gừng hòa tan Hùng Phát

40.000đ
bộ %

Trà lipton nhãn vàng 100 gói

79.000đ
bộ %

Trà xanh hương lài túi lọc Savo

25.000đ
bộ %

Trà xanh hương sen túi lọc Savo

25.000đ