Sản phẩm

bộ %

trân châu 3q caramel Sea Jelly

65.000đ
bộ %

Trà túi lọc hương đào Dans/200g

40.000đ
bộ %

Bột matcha Ciel/500g

380.000đ
bộ %

Bột chocolate Puratos/1kg

215.000đ
bộ %

bột plan trứng mira 1kg

200.000đ
bộ %

Bột kem béo indo 1kg

78.000đ
bộ %

sữa tươi full cream auspride 1 lit

29.000đ
bộ %

bột kem béo super lion 25kg

1.780.000đ
bộ %

bột kem béo kievit 25kg

1.830.000đ
bộ %

bột kem béo t35 25kg

1.800.000đ
bộ %

Sinh Tố Chanh Bạc Hà 1000ml - Osterberg

124.000đ
bộ %

Sinh tố nếp cẩm osterberg chai 1 lit

76.000đ
bộ %

Sinh Tố Chanh Dây 1000ml - Osterberg

110.000đ
bộ %

Sinh Tố Đào 1000ml - Osterberg

96.000đ
bộ %

Sinh Tố Xoài 1000ml - Osterberg

113.000đ
bộ %

Sinh Tố Kiwi 1000ml - Osterberg

108.000đ
bộ %

Sinh tố mãng cầu Osterberg

116.000đ
bộ %

Sinh Tố Dâu 1000ml - Osterberg

93.000đ
bộ %

Sinh Tố Cam Nha Đam 1000ml - Osterberg

119.000đ
bộ %

Sinh tố bưởi hồng osterberg

106.500đ